Prof. Dr. Levent Alimgil - İstanbul Cerrahi

Prof. Dr. Levent Alimgil

Göz Hastalıkları Uzmanı

2001-2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Profesör)

1994-2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Doçent)

1990-1994 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Yardımcı Doçent)

1986-1990 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Uzmanlık öğrencisi)

1980-1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2009-2019 Medicana International Istanbul Hastanesi (Göz Hastalıkları Birim Şefi)

2007-2009 Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi (Başhekim, Medikal Direktör)

2001-2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Profesör)

1994-2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Doçent)

1990-1994 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Yardımcı Doçent)

1986-1990 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD (Uzmanlık öğrencisi)

Glokom (Göz tansiyonu) ve cerrahisi, Katarakt ve cerrahisi (Torik, multifokal göz içi lensleri), Kornea nakli (Keratoplasti), Şaşılık, Oküloplasti, Medikal Retina, Uveit, Kontakt Lens

Köln Üniversitesi Göz Kliniği (Genel oftalmoloji, Glokom)

Viyana Üniversitesi Göz Kliniği (Glokom)

Ulm Üniversitesi Göz Kliniği (Oküler kan akımı)

Türk Oftalmoloji Derneği

American Academy of Ophthalmology

Bilimsel Yayınlar
Kitap bölümleri
 1. Glokom cerrahisinde başarı, Cerrahi Komplikasyonlar: in Glokom Editörler: M.Erol Turaçlı, Merih Önol, Ilgaz S.Yalvaç, Yapım-Grafik Tasarım Baskı, Ankara, 2003, s:260-271
 2. Görme alanı fizyolojisi: in Görme Alanı El Kitabı. Editör: Prof.Dr.Pınar Aydın, Aksu Basın Yayın Dağıtım Ltd Şti. 2005, İstanbul. p. 16-19.
 3. Posner Schlossman Sendromu: in Üveit El Kitabı. Editörler: Doç Dr Levent Akduman, Prof Dr Pınar Aydın O’Dwyer, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, Ankara, Kısım ll, Bölüm:1.6
ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • 1.Endothelveränderungen bei Kontaktlinsenträgern. M.Levent Alimgil, Nazan Erda, Sait Erda Contactologia 12:127-129,1990. (19.Avrupa Kontaktoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 • 2.Unsere Ergebnisse mit Verbandlinsen. M.Levent Alimgil, Nazan Erda, Dilhan Gönenç Contactologia 12:168-170,1990. (19.Avrupa Kontaktoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 • 3.Die zykloplegische Wirkung von Atropin im Vergleich mit Cyclopentolat Tropikamid Phenylephrin in Kombination. M.Levent Alimgil, Nazan Erda Klin.Monatsbl. Augenheilk. 201:9-11,1992.
 • 4.Die additive Wirkung von Dipivefrin bei Patienten mit Weitwinkelglaukom im Vergleich zu Clonidin. M.Levent Alimgil, Sait Erda, Ömer Benian Klin.Monatsbl. Augenheilk. 205:114-116,1994. (Editöre mektup). (26.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 • 5.Clinical comperison of the ocular blood flow tonograph and the Goldmann applanation tonometer. Haluk Esgin, M.Levent Alimgil, Sait Erda European Journal of Ophthalmology 8:162-166, 1998.
 • 6.Ocular pulse amplitude in patients with Grave’s disease:A preliminary study. M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Haluk Esgin, Sait Erda Acta Ophthalmologica (Scand.) 77:694-696, 1999. (11.Avrupa Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 • 7.The effect of systemic hypertension on pulsatile ocular blood flow. Haluk Esgin, M.Levent Alimgil, Sait Erda Acta Ophthalmologica,79:160-162, 2001.
 • 8.Topographical analysis of the visual field in tilted disc syndrome Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil, Ömer Benian Retina 22:366-367, 2002.
 • 9.Two cases of Stenotrophomonas Maltophilia Endophthalmitis Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Nazan Erda Ophthalmic Surgery and Lasers 33:253-256, 2002. (13.Avrupa Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 • 10.Choroideal effusion and shallowing of the anterior chamber after adjunctive therapy with latanoprost in a trabeculectomized patient with angle closure glaucoma M.Levent Alimgil. Ömer Benian Int Ophthalmol 24:129-131, 2002.
 • 11.Arterial distensibility as determined by carotid-femoral pulse wave velocity in patients with Behçet’s disease Turhan Kürüm, Mustafa Yıldız, Mehmet Soy, Gültaç Özbay, M.Levent Alimgil, Binnur Tüzün Clin Rheumatol 24:134-138, 2005
 • 12. Retinal nerve fiber analysis and tomographical investigation of optic disc in cases with tilted disc syndrome. Vuslat Pelitli Gürlü, Levent Alimgil Ophtahalmic Surgery, Lasers&Imaging 36(6):494-502, 2005.
 • 13. Fluorescein angiographic findings in cases with intermediate uveitis in the inactive phase. Gürlü VP, Alimgil ML, Esgin H.
 • Can J Ophthalmol. 2007 Feb;42(1):107-9.
 • 14. Systemic and topical fresh-frozen plasma treatment in a newborn with ligneous conjunctivitis. Gürlü VP, Demir M, Alimgil ML, Erda S. Cornea. 2008 May;27(4):501-3.
 • 15. Anterior segment optical coherence tomography measurement of anterior chamber depth and angle changes after phacoemulsification and intraocular lens implantation. Kucumen RB, Yenerel NM, Gorgun E, Kulacoglu DN, Dinc UA, Alimgil ML. J Cataract Refract Surg. 2008 Oct;34(10):1694-8.
 • 16. Management of postkeratoplasty ametropia: IntraLASIK after penetrating keratoplasty. Kucumen RB, Yenerel NM, Gorgun E, Alimgil ML. Eur J Ophthalmol. 2008 Nov-Dec;18(6):877-85.
 • 17. Autofluorescence imaging of pingueculae. Utine CA, Tatlipinar S, Altunsoy M, Oral D, Basar D, Alimgil LM. Br J Ophthalmol. 2009 Mar;93(3):396-9. Epub 2008 Nov 19.
 • 18. Corneal biomechanical properties and intraocular pressure changes after phacoemulsification and intraocular lens implantation. Kucumen RB, Yenerel NM, Gorgun E, Kulacoglu DN, Oncel B, Kohen MC, Alimgil ML. J Cataract Refract Surg. 2008 Dec;34(12):2096-8.
 • 19. Quantitative assessment of anterior chamber volume using slit-lamp OCT and Pentacam. Dinc U, Oncel B, Gorgun E, Alimgil L. Eur J Ophthalmol. 2009 May-Jun;19(3):411-5.
 • 20. Immediate evaluation of the flaps created by femtosecond laser using anterior segment optical coherence tomography. Kucumen RB, Dinc UA, Yenerel NM, Gorgun E, Alimgil ML. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2009 May-Jun;40(3):251-4.
 • 21.Correlation of retinal sensitivity and retinal thickness in central serous chorioretinopathy. Dinc UA, Yenerel M, Tatlipinar S, Gorgun E, Alimgil L. Ophthalmologica. 2010;224(1):2-9. doi: 10.1159/000233229.
 • 22. Assessment and comparison of anterior chamber dimensions using various imaging techniques. Dinc UA, Oncel B, Gorgun E, Yenerel MN, Alimgil L. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 Jan-Feb;41(1):115-22. doi: 10.3928/15428877-20091230-21.
 • 23.In Vivo Confocal Microscopy in Presumed Central Cloudy Dystrophy of François. Utine CA, Oral D, Altunsoy M, Basar D, Alimgil LM. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010 Mar 9:1-4. doi: 10.3928/15428877-20100216-02. [Epub ahead of print]
 • 24. Assessment of anterior chamber depth using Visante optical coherence tomography, slitlamp optical coherence tomography, IOL Master, Pentacam and Orbscan IIz. Dinc UA, Gorgun E, Oncel B, Yenerel MN, Alimgil L. Ophthalmologica. 2010;224(6):341-6. doi: 10.1159/00031381
Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri (Yayınlanmış bildiriler listede yer almamaktadır)
 1. Evaluation of systemic risk factors in patients with normal tension glaucoma. Tuba Vural, M.Levent Alimgil, Ömer Benian 13.Avrupa Oftalmoloji Kongresi Haziran 2001,İstanbul, (Poster).
 2. Automated visual field changes associated with optic disc hemorrhages Ömer Benian, M.Levent Alimgil 13.Avrupa Oftalmoloji Kongresi Haziran 2001,İstanbul, (Serbest bildiri).
 3. Evaluation of the peripapillary nerve fiber layer thickness with GDx and optic nerve head topography with TOPSS in unilateral pseudoexfoliation syndrome Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Semih Samut
 4. International Glaucoma Symposium Mart 2003, Barcelona (Serbest bildiri) 4.The effect of latanoprost on intraocular pressure and ocular blood flow in normal individuals M.Levent Alimgil, Nergis Baran, Ercüment Ünlü, Bilge Çakır 4. International Glaucoma Symposium Mart 2003, Barcelona (Serbest bildiri)
 5. Interpretation of vitreous opacity artifacts of the GDx nerve fiber analyser (NFA) results M.Levent Alimgil, Ömer Benian 4. International Glaucoma Symposium Mart 2003, Barcelona (Poster)
 6. Pulse wave velocity in patients with Behçet’s disease Turhan Kürüm, Mustafa Yıldız, Mehmet Soy, Gültaç Özbay, M.Levent Alimgil, Binnur Tüzün XI. International Conference on Behçet’s Disease October 2004, Antalya (Poster)
ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. Kısa süreli sikloplejik ajanların ardıl akomodasyon üzerine etkileri. M.Levent Alimgil, Selçuk Topsakal, Nazan Erda Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2:201-203,1993. (24.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 2. Scannig laser infrared oftalmoskopi. Faik Gelişken, M.Levent Alimgil, Ulrike Schneider, Ingrid Kreissig, Ret.Vit. 2:289-293,1994. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 3. Primer açık açılı glokomun medikal tedavisinde adrenerjik sistem üzerine etkili ilaçlar. M.Levent Alimgil Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt:11, Sayı:1,2,3:313-325,1994.
 4. Tek taraflı pseudoeksfolisyon sendromlu olgularda kornea endotel ve kalınlık değişiklikleri. M.Levent Alimgil, Sait Erda Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 4:52-54,1995. (27.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 5. Perforan olmayan künt travmalar sonrasında gelişen hifemalar. Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Sait Erda Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 4:272-275,1995. (TOD 15.Bahar Sempozyumunda Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 6. Normal olgularda %1/4 ve %1/8’lik Klonidin Hidrokloridin göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri. M.Levent Alimgil, Adnan Çınal, Ömer Benian, Vuslat Pelitli, Turgut Yoleri Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 4:301-304,1995. (27.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 7. Argon laser trabeküloplasti:Primer açık açılı ve psödoeksfoliyatif glokomlu olgularda orta vadeli izlem sonuçları. Azmiye Altınışık, M.Levent Alimgil, Haluk Esgin, Sait Erda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt:12, Sayı:1,2,3:157-160,1995. (29.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 8. Orta yaşlı normal olgularda oküler pulsatil kan akımı. M.Levent Alimgil, Haluk Esgin, Sait Erda Medical Network Oftalmoloji 2:327-330,1995.
 9. Topcon CT-20 pnömotik tonometrenin klinik olarak değerlendirilmesi. Seha Özden, M.Levent Alimgil, Haluk Esgin, Sait Erda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 14, Sayı 1:33-37,1997. (30.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 10. Hipertansif olgularda Kalsiyum antagonistleri ve Anjiotensin Konverting Enzim inhibitörlerinin oküler pulsatil kan akımı üzerine etkileri. M.Levent Alimgil, Haluk Esgin, Sait Erda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 14, Sayı 1:39-43,1997. (29.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 11. The effects of 1/8 % clonidine and 1 % apraclonidine on ocular pulsatile blood flow in normal individuals. M.Levent Alimgil, Haluk Esgin, Sait Erda Eastern Journal of Medicine 2 (2):86-89,1997.
 12. Kontinü sütürasyonda yüksek astigmatizma; sütür kesiminin etkisi. Haluk Esgin, M.Levent Alimgil , Sait Erda Medical Network Oftalmoloji 4 (5):287-290,1997. (29.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 13. Normotansif glokomda oküler pulsatil kan akımı değerleri. Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Sait Erda T.Oft.Gaz. 27:370-374, 1997. (30.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 14. Katarakt ameliyatı sonrası potansiyel görme keskinliğini değerlendirmede Heine Lambda 100 Retinometrenin yeri. Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Derya Yenigün, Sait Erda T.Oft.Gaz. 27:382-387, 1997. (30.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 15. Edirne ve çevre illerden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilimdalı polikliniğine başvuran hastalarda glokom klinik tiplerinin görülme oranları. M.Levent Alimgil, Bayram Yapıcı, Soykan Özgür, Sait Erda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15:155-161, 1998. (32.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 16. Sekonder kataraktlarda Nd-YAG Laser arka kapsülotomi sonuçları ve komplikasyonları. Haluk Esgin, Ömer Benian, Mehmet Mısır, M.Levent Alimgil, Sait Erda Medical Network Oftalmoloji 6:212-215, 1999. (32.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 17. Trabekülektomi sonrası gelişen enkapsüle bleblerin iğneleme yöntemi ile tedavisi. Zülfiye Mutlu, M.Levent Alimgil, Vuslat Pelitli, Sait Erda Medical Network Oftalmoloji 6:225-227, 1999. (32.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 18. Trabekülektomili gözlerde katarakt ameliyatının göz içi basıncı üzerine etkisi. Muhittin Kılıç, M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Sait Erda Medical Network Oftalmoloji 6:362-364, 1999. (32.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 19. Tiroid orbitopatide oküler nabız genliği, görme alanı ve VEP M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Haluk Esgin Medical Network Oftalmoloji 8:414-417, 2001. (34.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 20. The effect of dorzolamide on IOP and ocular pulse amplitude:Adjunctive therapy to betablockers as replacement for pilocarpine or as second line therapeutic agent in patients with open angle glaucoma. M.Levent Alimgil, Ömer Benian Eastern Journal of Medicine 7:1-5, 2002. (13.Avrupa Oftalmoloji Kongresinde Serbest bildiri olarak sunulmuştur)
 21. Trabekülektomi ameliyatının uzun dönemde görme alanı sonuçları üzerine etkisi ve preoperatif ilaç kullanımının trabekülektomi başarısındaki rolü. Zülfiye Mutlu, M.Levent Alimgil, Sait Erda T.Oft.Gaz. 32:233-240, 2002. (35.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 22. Travmatik hifemalı olgularda traneksamik asit kullanımının sekonder kanamayı önlemedeki etkinliği Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil T.Oft.Gaz. 33 (2) : 199-203 2003
 23. Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda glokom gelişme riski Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil T.Oft.Gaz. 34 (5) : 371-375 2004 (36.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 24. Pupilla dilatasyonunun tarayıcı laser polarimetre ölçümlerine etkisi Hakan Özkan, Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil T.Oft.Gaz. 34 (6) :2004 (37.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 25. Tarayıcı Laser Polarimetre Ölçümlerinin Tekrarlanabilirliği H. Semih Samut, Vuslat Pelitli Gürlü, M. Levent Alimgil MN Oftalmoloji 12:35-37,2005. (37. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.)
 26. Santral Seröz Korioretinopatinin Tanı ve İzleminde Tarayıcı Lazer Tomografi Vuslat Pelitli Gürlü, M. Levent Alimgil, Haluk Esgin Retina-Vitreus;13:179-182, 2005. (37. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.)
 27. Sağ-üst ve temporal şeffaf kornea kesisi ile fakoemülsifikasyon yapılan olgularda astigmatizmanın değişimi Serdar Rodoplu, Haluk Esgin, Nazan Erda, M.Levent Alimgil T Klinikleri Oftalmoloji 14:173-179. 2005
 28. Taşınabilir aplanasyon tonometrelerinin ölçüm sonuçlarının Goldmann aplanasyon tonometresi ile karşılaştırılması Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil, Ebru Demet Bülbül, Serdar Rodoplu MN Oftalmoloji 12:284-287, 2005 (38. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.)
 29. 5,7 mm sağ üstten saydam kornea kesisi ve üstten skleral tunnel kesi ile fakoemulsifikasyon cerrahisinin postoperative astigmatizmaya etkisi Serdar Rodoplu, Haluk Esgin, M.Levent Alimgil,Ömer Benian, Vuslat Pelitli Gürlü MN Oftalmoloji 12: 319-321, 2005 (38. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.)
 30. Yaşın Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı ve GDx’in Standart Parametreleri Üzerine Etkisi Vuslat Pelitli Gürlü, H.Semih Samut, Hakan Özkan, M.Levent Alimgil T Oft Gaz 36:160-165, 2006 (38. Ulusal Oftalmoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.)
 31. Pigment dispersiyonlu olguların kornea kalınlığının normal ve oküler hipertansif olgularla karşılaştırılması M.Levent Alimgil, Baran Gencer Glokom-Katarakt 1: 285-287, 2006
 32. Trabekülektomi sonrası erken dönem refraktif parametrelerdeki değişiklikler Serdar Rodoplu, M.Levent Alimgil, Vuslat Pelitli Gürlü Glokom Katarakt 2: 43-46, 2007
 33. Curschmann Steinert Sendromunda Patern Distrofi Umut Aslı Dinç, Sinan Tatlıpınar, Şule Ziylan, Levent Alimgil, Demir Başar TOG 2008; 38 – 6 | Sayfalar 524 – 527
 34. Fungal Endoftalmi Saptanan Bir Olgunun Tedavisi ve Klinik Seyri Umut Aslı Dinç, Sinan Tatlıpınar, Melda Yenerel, Ebru Görgün, Levent Alimgil, Demir Başar TOG 2009; 39 – 1 | Sayfalar 52 – 55
 35. Keratokonusta femtosaniye laser yardımıyla kornea içi halka (Keraring) takılması Raciha Beril Küçümen, Demir Başar, Murat Levent Alimgil TOG 2009; 39 – 2 | Sayfalar 96 – 102
 36. Struge Weber sendromuna eşlik eden semptomatik koroid hemanjiomunun fotodinamik tedavi ile tedavisi Melda YENEREL, Ebru GÖRGÜN, Umut Aslı DİNÇ, Hüseyin YETİK, Faruk ÖRGE, Levent ALİMGİL Retina Vitreus 2009, Cilt 17, Sayı 1 Sayfalar: 069-072
 37. Katarakt Ameliyatı Sonrası Ön Kamara Derinlik ve Açı Değişimlerinin Ön Segment Optik Koherens Tomografisi ile İncelenmesi Raciha Beril KÜÇÜMEN1, Nursal Melda YENEREL1, Ebru GÖRGÜN1, Destan Nil KULAÇOĞLU1, Umut Aslı DİNÇ1, Murat Levent ALİMGİL2 Glokom Katarakt 2008, Cilt 3, Sayı 1 Sayfalar: 025-028
Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri
a.Tam metni yayınlanmış bildiriler
 1. Marcus Gunn fenomenli ptozis olguları. M.Levent Alimgil, Sait Erda 23.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1989),Editörler:Ö.F.Köker, T.R.Ersöz, A.Kaya.Çukurova Üniversitesi Basımevi,Adana,Cilt:1 Sayfa:439-441,1989. (23.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 2. Atropin ve Fenilefrin-Siklopentolat-Tropikamid kombinasyonunun sikloplejik etkilerinin karşılaştırılması. M.Levent Alimgil, Nazan Erda 23.Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1989),Editörler:Ö.F.Köker, T.R.Ersöz, A.Kaya.Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana,Cilt:2 Sayfa:738-742,1989. (23.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 3. CAM vizyon stimulatör ile tedavide uygulanan seans sayısının vizyon artışına etkisi. Nazan Erda, M.Levent Alimgil, Ahmet Saltık, Dilhan Gönenç 12.Türk Oftalmoloji Derneği Kış Sempozyumu Bülteni,(1989),Editörler:Ö.K.Doğan, H.Pekel,Sayfa:51-56. (TOD 12.Kış Sempozyumunda Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 4. CAM vizyon stimulatör ile alınan sonuçlara etkili parametrelerin incelenmesi. Nazan Erda, M.Levent Alimgil, Ahmet Saltık, Dilhan Gönenç 12.Türk Oftalmoloji Derneği Kış Sempozyumu Bülteni (1989),Editörler:Ö.K.Doğan, H.Pekel,Sayfa:57-63. (TOD 12.Kış Sempozyumunda Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 5. Tip II diabetli hastalarda ortaya çıkan kornea endotel değişiklikleri. M.Levent Alimgil, Adnan Çınal, Sait Erda, Nazan Erda 14. Türk Oftalmoloji Derneği Kış Sempozyumu Bülteni (1991),Editör:K.Gündüz,Ceylan Ofset,Konya, Sayfa:105-110,1991. (TOD 14.Kış Sempozyumunda Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 6. Kontakt lens kullanımı ile ortaya çıkan kornea endotel değişiklikleri. M.Levent Alimgil, Nazan Erda, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 3.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresi Bülteni, (1991) Editör:H.Kandemir.Sayfa:57-65,1991. (TOD 3.Ulusal Türk Medikal Kontakt Lens Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 7. Tek taraflı pseudoeksfoliatif glokomlu olgularda kornea endotel ve kalınlık değişiklikleri. M.Levent Alimgil, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 27.Ulusal Kongresi Bülteni (1993),Editörler:K.Andaç, J.Menteş,A.Yağcı,G.Haznedaroğlu, M.Ergin, Z.Gürcan, C.Akkın,K.Pamukçu,Yeniyol Matbaası, İzmir,Cilt:1,Sayfa:292-297,1994. (27.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 8. Oküler hipertansiyonlu olgularda tek doz Apraklonidin’in göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri. Turgut Yoleri, M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Vuslat Pelitli Türk Oftalmoloji Derneği 27.Ulusal Kongresi Bülteni (1993),Editörler:K.Andaç, J.Menteş, A.Yağcı,G. Haznedaroğlu,M.Ergin, Z.Gürcan, C.Akkın,K.Pamukçu,Yeniyol Matbaası, İzmir,Cilt:3,Sayfa:1883-1887,1994. (27.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 9. Arka kamara göz içi lensi implantasyonu sonrası kornea kalınlaşması ile endotel hücre kaybı ilişkisi. Haluk Esgin, M.Levent Alimgil, Nazan Erda, Adnan Çınal Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994),Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası,Cilt:1,Sayfa:203-206,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 10. Vitre içi hemorajilerde etyoloji. Gürol Dölek, Faik Gelişken, M.Levent Alimgil, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994),Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası,Cilt:2,Sayfa:428-429,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 11. Retina ven oklüzyonlarında etyolojik değerlendirme. Titap Yazıcıoğlu, Faik Gelişken, M.Levent Alimgil, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994),Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası,Cilt:2,Sayfa:627-628,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 12. Tek doz nonselektif beta blokere klonidin ve apraklonidin ilavesinin göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine etkisi. M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Adnan Çınal, Vuslat Pelitli, Turgut Yoleri, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994),Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası, Cilt:2,Sayfa:682-685,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur)
 13. Optik disk çukurluğunun değerlendirilmesinde stereofotoğrafi. M.Levent Alimgil, Faik Gelişken, Cenk Kallemoğlu, Turgut Yoleri, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994),Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası, Cilt:3,Sayfa:1028-1030,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 14. Arka segment lezyonlarının stereofotoğrafisi. Cenk Kallemoğlu, M.Levent Alimgil, Faik Gelişken, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994), Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası,Cilt:3,Sayfa:1073-1074,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
 15. Üç aynalı kontakt lens ile fundus çizimi. Vuslat Pelitli, Faik Gelişken, M.Levent Alimgil, Sait Erda Türk Oftalmoloji Derneği 28.Ulusal Kongresi Bülteni (1994), Editörler: Ö.K. Doğan, R.Ç.Aydın,Yeni İnan Matbaası,Cilt:3,Sayfa:1081-1083,1995. (28.Ulusal Oftalmoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur)
b.Özeti yayınlanmış bildiriler (Yayınlanmış bildiriler listede yer almamaktadır)
 1. Bazı glokom tiplerinde görme alanı defektlerinin kantitatif olarak karşılaştırılması. Seha Özden,Cenk Kallemoğlu,M.Levent Alimgil,Sait Erda. Türk Oftalmoloji Derneği 31.Ulusal Kongresi Eylül 1997,İstanbul, (Poster).
 2. FİZYOLOJİK ÇUKURLUĞU BULUNAN VE BULUNMAYAN OLGULARDA TARAYICI LASER TOMOGRAFİ (TOPSS) VE TARAYICI LASER POLARİMETRİ (GDX) İLE OPTİK DİSK TOPOGRAFİSİ VE PERİPAPİLLER SİNİR LİFİ KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasan Semih Samut, Ömer Benian, M.Levent Alimgil. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Serbest Bildiri)
 3. GLOKOMLU OLGULARDA GÖRME ALANI HASARININ İLERLEMESİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Bayram Yapıcı, M.Levent Alimgil. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Serbest Bildiri)
 4. VİTRE İÇİ OPASİTELERİN GDX NERVE FİBRE ANALYSER (NFA) SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ M. Levent Alimgil, Ömer Benian. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Poster)
 5. NORMAL OLGULARDA İKİ GÖZ ARASINDAKİ OPTİK DİSK FARKLILIKLARININ TARAYICI LAZER TOMOGRAFİK (TOPSS) VE POLARİMETRİK (NFA-GDX) YÖNTEMLERLE KIYASLANMASI Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Semih Samut. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Poster)
 6. TEK TARAFLI PSÖDOEKSFOLİASYON SENDROMLU OLGULARIN TOPSS İLE OPTİK SİNİR BAŞI TOPOGRAFİSİ VE NFA-GDX İLE PERİPAPİLLER SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞININ İNCELENMESİ Ömer Benian, M.Levent Alimgil, Semih Samut. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Serbest Bildiri)
 7. PSEUDOEKSFOLİASYON SENDROMLU OLGULARDA GLOKOM GELİŞME RİSKİ Vuslat Pelitli Gürlü, M. Levent Alimgil. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Serbest Bildiri)
 8. TİLTED DİSK SENDROMUNDA RETİNAL SİNİR LİFİ ANALİZİ VE OPTİK DİSK TOMOGRAFİSİ Vuslat Pelitli Gürlü, M. Levent Alimgil. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Poster)
 9. HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN, GÖZYAŞI FONKSİYONU VE GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ Murat Şahin, Sinan Dervişoğlu, M. Levent Alimgil, Ali Yüce, Fatih Güçer. Türk Oftalmoloji Derneği 36.Ulusal Kongresi Ekim 2002,Ankara, (Poster)
 10. Tarayıcı laser polarimetre ölçümlerinin tekrarlanabilirliği H.Semih Samut, Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi Ekim 2003,İstanbul, (Poster)
 11. Pupilla dilatasyonunun tarayıcı laser polarimetri sonuçlarına etkisi Hakan Özkan, Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi Ekim 2003,İstanbul, (Poster)
 12. CSCR tanısında tarayıcı laser tomografinin yeri Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil, Haluk Esgin Türk Oftalmoloji Derneği 37.Ulusal Kongresi Ekim 2003,İstanbul, (Poster)
 13. 5.7 mm sağ-üstten saydam kornea kesisi ve üstten skleral tünel kesi ile fakoemulsifikasyon cerrahisinin postoperatif astigmatizmaya etkisi Serdar Rodoplu, Haluk Esgin, M.Levent Alimgil, Ömer Benian, Vuslat Pelitli Gürlü Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi Ekim 2004,Antalya, (Poster)
 14. Taşınabilir aplanasyon tonometrelerinin ölçüm sonuçlarının Goldman aplanasyon tonometresi ile karşılaştırılması Vuslat Pelitli Gürlü, M.Levent Alimgil, Ebru Demet Bülbül, Serdar Rodoplu Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi Ekim 2004,Antalya, (Poster)
 15. Normal olgularda retina sinir lifi kalınlığı Vuslat Pelitli Gürlü, Hasan Semih Samut, Hakan Özkan, M.Levent Alimgil Türk Oftalmoloji Derneği 38.Ulusal Kongresi Ekim 2004,Antalya, (Poster)
TEZ DANIŞMANLIKLARI
 1. Tek Taraflı Psödoeksfoliasyon Sendromlu Olgularda Ön Segment ve Optik Disk Bulguları (1995,Tamamlanmış tez) Dr.Ömer Benian
 2. Retinal Ven Oklüzyonlarında Oküler Komplikasyonlar (1996,Tamamlanmış tez) Dr.Titap Yazıcıoğlu
 3. Bazı Glokom Tiplerinde Görme Alanı Defektlerinin Kantitatif Olarak Karşılaştırılması (1997,Tamamlanmış tez) Dr.Cenk Kallemoğlu
 4. Bazı Glokom Tiplerinde Değişik Yöntemlerle Sağlanan Göz İçi Basıncı Düşüşünün Optik Disk ve Görme Alanı Parametreleri Üzerine Etkisi (1998,Tamamlanmış tez) Dr.Seha Özden
 5. Trabekülektomi Ameliyatının Uzun Dönem Sonuçları (2001,Tamamlanmış tez) Dr.Zülfiye Mutlu
 6. Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Görme Alanı Hasarının İlerlemesine Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması (Devam eden tez) Dr.Bayram Yapıcı